Burs Ödemesi HakkındaSıtkı Koçman Vakfından burs alan  öğrencilerimizin  Ekim ve Kasım / 2020  ayları bursları   30  Aralık 2020   tarihleri arasında banka hesaplarına yatıralacaktır.

SITKI KOÇMAN VAKFI

 

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Burs Miktarlarımız:

Önlisans ve Lisans Aylık             : 400,00 TL

Önlisans ve Lisans Aylık             : 425,00 TL (Genel Not Ortalaması 2,50 ve üzeri olanlar için)

Yükseklisans ve Doktora Aylık   : 450,00 TL