MUĞLA DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN BURSİYER ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!!!   

  2021-2022 eğitim öğretim döneminde Vakfımızdan burs  alan öğrencilerimizin; 2022-2023 eğitim öğretim  döneminde de burslarının devam edip etmeyeceğinin belirlenebilmesi için bursiyer öğrencilerimizin aşağıda belirtilen evrakları 30 Eylül 2022 Cuma gününe kadar öncelikli olarak skv@mu.edu.tr  adresine mail  olarak (pdf formatında) göndermeleri, evrakların asıllarını da Sıtkı Koçman Vakfı’na göndermek zorundadırlar.  Evrakların asıllarını belirtilen tarihe kadar göndermeyen öğrencilerimizin bursları iptal edilecektir. (kayıt yenilemeden sonra istenilen evraklar e-imzalı ise posta yolu ile gönderilmesine gerek yoktur, mail yeterli olacaktır.)

Belgeler;

- Güz Dönemine kayıt yaptırdıklarına dair Öğrenci Belgesi ıslak imzalı yada e-devlet çıktısı (Kayıt yenilenmesi yapıldıktan sonra),

- Transkriptlerinin ıslak imzalı (Bütünleme notları girilmiş en son haliyle),

- Mezun olmuş ise mezun durumunu gösteren belge,

- Okul Kaydını donduran ve/veya okul ile ilişiği kesilmiş ise onları gösteren belge ,

- disiplin cezası alıp almadıklarını gösteren belge (öğrenci belgelerine kaşe ile yazdırabilirler),

- başka yerden burs alıp almadıklarının, (Bursiyer öğrencinin Yazılı Beyan dilekçesi)

- Yükseklisans ve doktora bursiyer öğrencilerinin yukardakilere ek olarak ayrıca danışman raporunun ve herhangi bir işte çalışıp çalışmadıklarına dair kendilerinden yazılı beyanlarını göndermeleri gerekmektedir.

SITKI KOÇMAN VAKFI